text

Injektabel Fettlösare

På kliniken utförs injektabel lipolys med Prostrolane inner B och Cellutrix för att effektivt och på ett säkert sätt lösa upp oönskat fett på ansiktet och kroppens olika delar så som:

 • Dubbelhaka
 • Buccal fett
 • Mage
 • Kärlekshandtag
 • Överarmar
 • Rumpa
 • Celluliter
 • Lår – Baksida/insida/utsida
 • Område runt knäna

Kombinationsbehandlingar med diverse områden erbjuds samt paketpris vid bokning av flera behandlingar.

Förutsättningar till behandling och mängden fettupplösare ska konsulteras med läkaren på kliniken innan bokning av behandling.

text

Patientens egna bilder tagna före och 2 veckor efter behandling med endast 1 behandling med Cellutrix.

Full effekt ses ca 6 veckor efter behandling. Processen går ut på att fettcellerna löses upp och omvandlas till vattenlösliga molekyler som tas upp av kroppen och sedan elimineras genom urinering. Det är alltså mycket viktigt att patienten masserar området regelbundet de första veckorna efter behandling, för att hjälpa kroppen att adsorbera vätskan för att sedan eliminera den.

Cellutrix är en mer potent lösning än Prostrolane inner B. Dock administrerar vi inte större mängd produkt än en total dygnsdos på max 20 ml Cellutrix per dygn och behandlingstillfälle – motsvarande 2 ampuller (1 ampull á 10 ml täcker i regel till ca ett område stort som en handflata). Samma område kan behandlas med ca 14 dagars intervall.

 

De allra flesta områden kan behandlas med injektabel fettlösare

De allra flesta områden på ansikte och kropp kan behandlas med injektabel fettlösare.

Förutsatt är att fettet är svårupplösligt och att patienten lever hälsosamt och inte har ett för högt BMI. Exempelvis kan fettet under hakan eller dubbelhakan samt buccal fettet lösas upp trots ett högre BMI (förutsatt att patienten naturligt på egen hand försökt eller försöker på ett hälsosamt sätt att minska i vikt eller genom ökad fysisk aktivitet tränat området i fråga). Dessa områden upplevs generellt mer svårjusterade på egen hand även om genetiska anlag för denna fettfördelning föreligger eller inte.


 

Upplösning av fettkuddar under ögonen

Behandla orbital fettprolaps genom att lösa upp fettkuddarna under ögonen.

Området under och kring ögonen kan vara svårbehandlat och många råkar ut för oönskade bieffekter i samband med utförandet av dessa behandlingar. Detta för att området kring ögat är komplex och kräver förutom god anatomisk kunskap också en djupare förståelse kring åldrandets process och de olika medicinska avvikelserna såväl som att känna igen de faktorer som spelar in och påverkar generellt samt individen i fråga.

Med hjälp uttav en noggrann utförd anamnes konsultation försöker vi hjälpa dig att identifiera orsaken för att kunna rekommendera passande behandlingsalternativ. Möjlighet till provtagning och vidare medicinsk undersökning erbjuds på kliniken.

Oftast lämpar sig denna behandling den något äldre patienten, oftast 55 +, men även yngre patienter kan gynnas av denna fettupplösande behandling då även yttre faktorer, livstil men främst genetiska anlag kan bidra till påsighet under ögonen. Påsigheten kan bero på en större och/eller utbuktande fettdepå – detta kallas även för orbital fettprolaps. Orsaken till denna prolabering av fettdepåen under ögat kan komma som följd av en minskad, otillräcklig eller felaktig kollagenproduktion. Otillräcklig kollagen gör att huden tappar sin elasticitet samt spänst och därav buktar då ögats nedre fettdepå ut.

Minst 2 behandlingar med 2 veckors intervall rekommenderas (minimum).

 

Inför ditt läkarbesök eller konsultation ang påsighet under ögonen:

 • Fundera kring huruvida påsigheten varierar, förändras till det värre eller förbättras under dagens timmar, under veckans dagar eller månadens gång. Exempelvis upplever oftast kvinnor ökad påsighet under ögonen i samband med menscykelns olika stadium – och/eller ökad svullnad under morgon-och/eller kvällstid/nattetid.
 • Upplever du ökad svullnad av annan/andra kroppsdelar så som fötter/händer/ansikte?
 • Hur ser nära familj/släkt utav den äldre generationen ut? Verkar det finnas anlag för orbital fettprolaps?
 • Mediciner, nuvarande och tidigare sjukdomshistoria är väldigt viktig – skriv upp de mediciner du tar och deras styrka.
 • Tänk på att det är viktigt att du bokar ditt besök för konsultation en dag då du är utvilad (boka ex inte besöket efter ett nattpass på jobbet) för att en korrekt bedömning ska kunna göras.
text

Testosteronbrist - Värt att läsa för dig som man!

 

 Upplever du eller någon i din närhet en förändring på kroppens fettfördelning?  Ökat bukfett och/eller ökad fettvävnad kring bröst, lår eller rumpa trots oförändrad livstil, viss moderat viktökning, liten viktökning eller ingen alls? En bakomliggande orsak kan finnas! Känner du igen dig i eller tycks du finna samband till någon nära dig, med ovan nämnda? Kanske finns en kombination av någon av dessa ihop med minskad muskelmassa, trötthet, minskad motivation, nedstämdhet, minskad libido och/eller erketionsproblem eller avsaknad av morgonerektion?

   Vi erbjuder hälsokontroller i samarbete med Rewell –  ett av landets ledande privata vårdföretag med Urologer som erbjuder utredning, behandling och uppföljning av män med testosteronbrist (brist på könshormonet testosteron) även kallat hypogonadism. Låga testosteronvärden är mycket vanligare än man tror och förekommer i de allra flesta åldersgrupper. Det är viktigt för såväl det fysiska måendet som det är för den psykiska hälsan att korrigera ett lågt värde. Tyvärr är detta något som ständigt förbises, negligeras och underdiagnostiseras i vården.              Många av de som söker blir förskrivna sinneshöjandemedel i långa perioder, men också andra preparat som Sialis (viagra) utan vidare effekt eller positiv påverkan (medicinering med preparat liknande dessa ger också ofta bieffekter).

Rewell erbjuder nu Västermalms Privatklinik och DREAMs kunder 50% på testosteronprov.

Boka via länken eller genom att klicka på loggan.